Parels van de studies

Zaterdag 17 september: Rechtvaardigheid 

Vanochtend waren we met een open, enthousiaste groep van zeven mensen bijeen om de spirituele kwaliteit Rechtvaardigheid te onderzoeken. 

Rechtvaardigheid als eigenschap van een mens of situatie in de wereld kennen we wel, maar Rechtvaardigheid als spirituele kwaliteit? Jazeker!

Lees hier verder!

Zaterdag 1 oktober: Matigheid 

Elke zaterdagochtendstudie heeft zijn eigen sfeer.

Deze keer was het onderwerp ‘Matigheid’ en het leek erop dat de deelnemers intuïtief het grote belang van matigheid aanvoelden, want elk woord kwam uit de Stilte, alsof er een directe vertaalslag naar de eigen situatie gemaakt werd.

Lees hier verder!

Zaterdag 15 oktober: Zuiverheid

Afgelopen zaterdag waren we in klein comité bij elkaar om samen de spirituele kwaliteit ‘Zuiverheid’ te onderzoeken. De vragen die centraal stonden waren:

-Wat verstaan we onder zuiverheid?
-Hoe bepalen we dat?
-Hoe zuiver is onze blik daarbij?
-Hoe kunnen we zuiverheid beoefenen?

Lees hier verder!

Zaterdag 5 november: Niet-stelen

Vanochtend waren we bijeen om samen te kijken naar de spirituele kwaliteit niet-stelen. Om dat helder te kunnen doen hebben we eerst gekeken naar wat stelen is.

Lees hier verder!

Zaterdag 14 januari: Aandacht

Op een dag kwam er een man naar Lin-tsjau toe en vroeg:  ,,Meester, kunt u alstublieft enkele stelregels van de hoogste wijsheid voor me opschrijven?’’ tsjau nam zijn penseel en schreef: Aandacht.

Lees hier verder!

Zaterdag 28 januari: discipline

In het Sanskriet betekent het woord Sadhana zowel ‘spirituele discipline’ als ‘medicijn’. Dat is niet voor niets, want in vele Oosterse tradities wordt discipline, bijvoorbeeld op het gebied van meditatie, als medicijn gezien tegen vele ‘mentale’ kwalen, zoals bijvoorbeeld een verstrooide geest en te weinig kennis hebben van de aspiraties van de eigen ziel.

Lees verder

11 maart: Onbaatzuchtigheid

In alle wijsheidstradities wordt Onbaatzuchtig handelen als een pad naar duurzame harmonie gezien. In het dagelijks leven lijkt de staat waarin we onbaatzuchtig kunnen handelen echter ver weg, en laten onze behoeften zich prominent gelden, of sturen ze van diep binnenuit ons handelen. Wat kunnen we daaraan doen?

Lees verder

8 april: vrij zijn van toorn en woede

Vrij zijn van toorn en woede wordt gezien als eerste en belangrijkste pad ter spirituele ontwikkeling van onze innerlijke koning. Waarom is dat? Wat zijn toorn en woede eigenlijk en hoe wordt je er vrij van? op 8 april waren we bij elkaar om het antwoord op deze vragen te onderzoeken.

Lees verder