Ons streven

Ontmoeten – Delen – Inspireren!
Niet voor niets onze slogan.

In alles wat we ondernemen dragen we dit motto met ons mee. We willen daarmee graag bijdragen aan de ontwikkelwensen van deelnemers en bovenal bijdragen aan een zingevend en harmonieus leven. 

Vanuit onze waarden willen we met onze deelnemers samenwerken aan een inclusieve en verdraagzame samenleving. We willen in de studiegroepen een veilige omgeving helpen scheppen, waarbinnen we ons allemaal veilig voelen en kwetsbaar durven opstellen; een sfeer van geborgenheid waarin we elkaar verheffen.

Onze kennis en inzichten gaan over de natuurlijke aard van een mens, over de verschillende staten van bewustzijn; we willen deze kennis en inzichten in verband brengen met ieders eigen functioneren, ieders tegenslag en hoe hiermee om te gaan. We hebben de ervaring dat deze kennis en inzichten praktische handvatten bieden voor het dagelijks leven.

Gezondheid is voor iedereen een belangrijk thema; we streven naar het bevorderen van integrale gezondheid van de deelnemer op fysiek, sociaal, mentaal en spiritueel niveau; harmonie en rust creëren; in denken, voelen, spreken en handelen; evenwicht vinden tussen hoofd en hart.

We richten ons op het versterken van een innerlijk fundament; de basis voor (zelf)vertrouwen, veerkracht, weerbaarheid en authenticiteit.

We willen inspireren tot verbinden, tot het innemen van een ander standpunt. Een standpunt waarmee je oefent om door de uiterlijke vorm van alles heen te kijken en de Eenheid in alle verscheidenheid te ontdekken.