Nieuwsbrief februari 2020

Beste lezer,

Voor u ligt de SPFZ nieuwsbrief voor de maand februari, met speciale aandacht voor de themadag op zondag 16 februari, getiteld ‘De Hermetische Geschriften’.

We hopen u weer bij een van onze activiteiten te mogen begroeten.

Het bestuur

Hermis Trismegistus is een mythische figuur die leefde in het Egypte van voor onze jaartelling; een oeroude profeet die geheime kennis openbaarde aan de mens. Zijn leer vinden wij terug in de Hermetische Geschriften. Centraal hierin staat de onverbrekelijke samenhang tussen God, de Kosmos en de Mens.

De Hermetische Geschriften zijn in de loop van de eeuwen een inspiratiebon geweest voor vele filosofische en spirituele stromingen en zijn nog steeds van betekenis in onze tijd.

Deze themadag wordt verzorgd door Leny Boere. 

Plaats:’t Pand, Kerksteeg 5 te Middelburg
Datum:          Zondag 16 februari 2020
Tijd:10.00-16.00 uur
Kosten:         €35, inclusief vegetarische lunch
InlichtingenPeter Stoop (06-33041366)
Aanmelden:Mogelijk tot 14 februari via spfz@zeelandnet.nlspfz@zeelandnet.nl
Zie ook:www.spfz.nl

Open activiteiten bij de SPFZ

Vrijdagochtend van 09.00 tot 10.00 uur: Geleide meditatie (7, 14, 21, 28 februari)

In de geleide meditatie wordt aandacht besteed aan een goede voorbereiding zodat u langer stil kunt blijven zitten. Verschillende ademhaling (pranayama) –en concentratie (dharana) oefeningen komen aan bod. Er wordt gebruik gemaakt van muziek en teksten die helpen om contact te maken met de diepere lagen van de geest. Samen mediteren, bundelt de energie en versterkt de beleving.

Zaterdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur: De Leringen van Boeddha (8, 22 februari)

In de komende studies zullen wij ons buigen over het begrip Nirvana, dat ons leert dat we al zijn wat we willen worden. 

Zaterdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur: Koning(in) in je eigen leven (1, 15, 29 februari).

De komende studies zullen we ons verder gaan verdiepen in plicht 27: 

‘De koning(in) moet zonder trots de goden vereren’.

Deze plicht roept op tot nederigheid en dankbaarheid voor alles wat wij in dit leven hebben meegekregen. En wie zijn de goden die wij moeten vereren?

Zondagochtend van 10.15 tot 11.30 uur: Kirtan zingen (9 februari)

Kirtan is het zingen van de befaamde Goddelijke liederen. Kirtan wordt San-kirtan genoemd wanneer er instrumenten gebruikt worden om te begeleiden. San-kirtan is de Svarupa (essentie aard) van God. San-kirtan is een samenkomst van mensen, die de namen van God met gevoel (bhava), liefde (prema) en geloof (shradda) zingen. San-kirtan verheft je van het denken en versterkt de innerlijke staat tot het Allerhoogste.

Aankomende activiteiten

Elke vrijdagochtend: Inloopmeditatie
Wil je in contact komen met je diepste wezen? Op zoek naar innerlijke vrede?
Wees welkom en mediteer mee! Aanvangstijd 9.00 uur. Lees verder
18 mei: Open studiecyclus ‘Koning(in) in je eigen leven’.
Hoe word je koning(in) in je eigen leven? Wat wordt er van je verwacht? Lees verder.