cursus.def

De Stichting voor Praktische Filosofie Zeeland (SPFZ) levert vanuit haar spirituele achtergrond een bijdrage aan het vervullen van de spirituele zoektocht en daarmee aan de zingeving en het welzijn van de hedendaagse mens. Door het verinnerlijken van haar kernwaarden levert de Stichting een bijdrage aan de persoonlijke en spirituele ontwikkeling van de mens en daarmee aan een tolerante, verdraagzame en duurzame samenleving. Meer informatie over onze missie kunt u vinden op de pagina Onze missie.

 

 

 

2 september: Open dag ’t Pand vanaf 14.00 tot 18.00 uur. Voor de inhoud klik hier.

Vanaf 8 september: wekelijks de meditatie (9.00-10.00 uur) en de Bhagavad-Gîtâstudie (10.30-12-15 uur).
Vanaf 12 september: Kirtan- en mantrazingen. 10.15-11.30 uur.
Vanaf 16 september: Oprn studie ‘De leringen van Boeddha‘ zaterdag tweewekelijks van 10.00 tot 12.30 uur.
Vanaf 23 september: Open studie ‘Koning(in) in je eigen leven‘, zaterdag tweewekelijks van 10.00-12.30 uur.

24 september: Themadag ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam‘. 9.00-16.00 uur.
30 september: Kennismakingsles Tangka-painting, Tibetaanse rolschilderingen, van 14.00  tot 16.30 uur.