Home

Geloof en vertrouwen – Liefde voor waarheid – Zuiverheid – Zelfbeheersing – Liefdevolle vriendelijkheid – Dienstbaarheid De Stichting voor Praktische Filosofie Zeeland (SPFZ) levert vanuit haar spirituele achtergrond een bijdrage aan het vervullen van de spirituele zoektocht en daarmee aan de zingeving en het welzijn van de hedendaagse mens. Door het verinnerlijken van haar kernwaarden levert de Stichting een bijdrage aan de persoonlijke en spirituele ontwikkeling van de mens en daarmee aan een tolerante, verdraagzame en duurzame samenleving. Meer informatie over onze missie kunt u vinden op de pagina Onze missie.
Elke vrijdagochtend van 9.00 tot 10.00 uurGeleide meditatie
Elke vrijdagochtend van 10.30 tot 12.15 uurBhagavad-Gîtâstudie
1 t/m 7 septemberRetraite ‘De Mens, meester van zijn lot’

SPFZ Zomeractiviteiten 2019