Wegen naar Hoger Bewustzijn

II. Wegen naar Hoger Bewustzijn
Na het voltooien van de cursus ‘Reis naar Bewustzijn en Innerlijke Kracht’ bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan aantal masterclasses welke de SPFZ organiseert onder de titel ‘Wegen naar Hoger Bewustzijn’. Tevens bestaat de mogelijkheid om losse modules te volgen, wanneer sprake is van voldoende voorkennis. In deze cyclus wordt een groot beroep gedaan op zelfstudie en het tijdens de les uitwisselen van de verkregen inzichten gedurende de daaraan voorafgaande week.’ De totale duur van dit lesprogramma bedraagt 4 jaar.

Module Titel Looptijd (jaar)
1 Raja Yoga; ‘Het achtledige pad van Patanjali’ 1
2 Bhakti yoga: Srimad Bhagavatam 1
3 Yoga Vashista 1
4 Advaita Vedanta 1

Voor data en tijdstip klik hier.

Bijdrage voor een jaarmodule (15 studies):  €115,=