De Hermetische Geschriften

Zondag 16 februari organiseert de Stichting voor Praktische Filosofie Zeeland een themadag ´De Hermetische Geschriften´.

Hermis Trismegistus is een mythische figuur die leefde in het Egypte van voor onze jaartelling; een oeroude profeet die geheime kennis openbaarde aan de mens. Zijn leer vinden wij terug in de Hermetische Geschriften. Centraal hierin staat de onverbrekelijke samenhang tussen God, de Kosmos en de Mens.

De Hermetische Geschriften zijn in de loop van de eeuwen een inspiratiebon geweest voor vele filosofische en spirituele stromingen en zijn nog steeds van betekenis in onze tijd.

Deze themadag wordt verzorgd door Leny Boere.

Plaats: ’t Pand, Kerksteeg 5 te Middelburg
Datum:          Zondag 16 februari 2020
Tijd: 10.00-16.00 uur
Kosten:         €35, inclusief vegetarische lunch
Inlichtingen Peter Stoop (06-33041366)
Aanmelden: Mogelijk tot 14 februari via spfz@zeelandnet.nl.
Zie ook: www.spfz.nl