Onze missie

missieDe Stichting voor Praktische Filosofie Zeeland (SPFZ) levert vanuit haar spirituele achtergrond een bijdrage aan het vervullen van de spirituele zoektocht en daarmee aan de zingeving en het welzijn van de hedendaagse mens. Door het verinnerlijken van haar kernwaarden levert de Stichting een bijdrage aan de persoonlijke en spirituele ontwikkeling van de mens en daarmee aan een tolerante, verdraagzame en duurzame samenleving.

Hiertoe maakt de SPFZ gebruik van inzicht en wijsheid vanuit oude wijsheidstradities uit Oost en West. De SPFZ is geen religieuze stroming, maar maakt gebruik van inzichten en idealen die verschillende filosofische stromingen en levensbeschouwingen in hun kern gemeen hebben. De waarde van deze idealen is thans nog even groot als altijd.

Meer informatie over de achtergronden van onze missie kunt u vinden op de onderstaande pagina’s: