Onze Missie

De Stichting voor Praktische Filosofie Zeeland (SPFZ) levert vanuit haar spirituele achtergrond een bijdrage aan het vervullen van de zoektocht en daarmee aan het welzijn van de hedendaagse mens.

Met het ‘leven’ en doorgeven van haar kernwaarden draagt de Stichting bij aan de persoonlijke en spirituele ontwikkeling van de deelnemers van de activiteiten en werkt daarmee samen met de deelnemers aan een tolerante en verdraagzame samenleving.

De SPFZ maakt gebruik van inzichten, idealen en wijsheid uit verschillende filosofische stromingen en levensbeschouwingen uit Oost en West. We zijn geen religieuze stroming, maar maken gebruik van wijsheid die vele wijsheidstradities in de kern gemeen hebben. De waarde ervan is nog steeds erg actueel.