Onze Missie

cropped-Logo2.png

Onze Missie:

Vrijwilligers van de SPFZ ontmoeten, delen en inspireren in alles wat ze ondernemen en dragen daarmee bij aan de ontwikkelwens van deelnemers naar een leven met zingeving en harmonie.

Vanuit onze kernwaarden helpen we bij de persoonlijke en spirituele ontwikkeling van deelnemers. Samen werken we aan een inclusieve en verdraagzame samenleving.

In de activiteiten van de SPFZ maken we gebruik van wijsheid uit verschillende filosofische stromingen en levensbeschouwingen uit Oost en West. We zijn geen religieuze stroming, maar delen en inspireren inzichten en idealen die vele wijsheidstradities in de kern gemeen hebben. De waarde ervan toont zich nog steeds erg actueel.