Kernwaarden

cropped-Logo2.png

De volgende zes kernwaarden zijn ontleend aan de Indiase filosofie en vormen de pijlers onder het werk van de SPFZ. Van hieruit worden de missie en visie van de Stichting vormgegeven in de cusussen, open studies, meditaties en oefeningen.

Sraddha – Geloof en Vertrouwen
Waar geloof je in? Geloof en vertrouwen zijn het fundament van ons bestaan; sterker nog,  de Bhagavad Gita leert ons dat wij gemaakt zijn van geloof en vertrouwen:

‘Geloof en vertrouwen is in overeenstemming met iemands ware aard.
De mens is gemaakt van geloof en vertrouwen.
Zoals hij gelooft, zo is hij.’
(Bhagavad Gita)

Satya – Liefde voor Waarheid
Liefde voor Waarheid is een van de diepste verlangens die in ieder mens aanwezig is. Het vormt de drijvende kracht die ons als individu en als collectief op weg doet gaan op het pad van zelfontwikkeling. Hierbij worden we gevoed door een innerlijk weten dat waarachtige kennis omtrent de diepste mysteriën van het leven bestaat en beschikbaar is voor hen die zich hiervoor kunnen openen.

‘Wat de mens past is waarheidsliefde, zelfs bij bedreiging.
De Almachtige God is de Helper der waarheidsgetrouwen.’

Sauca – Zuiverheid
Zuiverheid verwijst naar het proces van innerlijke zuivering op fysiek, emotioneel en mentaal  niveau. Door onszelf te zuiveren van lichamelijke begeerten, emotionele beroeringen en mentale afleidingen zijn wij in staat om zuiverder, oorspronkelijker en spontaner op te treden.

‘Spreek en handel met zuivere geest
en het geluk zal je volgen als een schaduw die nooit van je zijde wijkt’.
(Dhammapada)

Dama – Zelfbeheersing
Zelfbeheersing betekent het beheersen van de zintuigen; de zelfbescherming van een mens  voor de invloeden en verleidingen van buitenaf om te voorkomen dat nieuwe afhankelijkheden en verslavingen kunnen ontstaan. Dit vraagt  om een gelijkmoedige geest.

‘Het gaat er niet om een ander mens te worden,
maar te worden wie je werkelijk bent’
(Anselm Grün)

Metta – Liefdevolle Vriendelijkheid
Liefdevolle vriendelijkheid tesamen met de overige drie boeddhistische Brahma Viharas, ‘eeuwige verblijfplaatsen van de geest’: mededogen, medevreugde en gelijkmoedigheid, leveren een krachtige ondersteuning van het innerlijk zuiveringsproces. Het beschrijft de reis van het hoofd naar het hart en de ontwikkeling van de verschillende hartkwaliteiten. Dit vertegenwoordigt een onmisbare schakel op het pad van spirituele ontwikkeling.

Wijsheid en liefdevolle vriendelijkheid,
vormen de twee vleugels van de Dharma.
(Boeddha)

Seva – Dienstbaarheid
Spirituele ontwikkeling wordt krachtig gestimuleert wanneer wij ons dienstbaar opstellen naar de mensen om ons heen en naar de samenleving en de schepping als geheel. Voor het ontdekken van de eigen bestemming in dit leven is het belangrijk dat wij onze talenten leren ontdekken, ontwikkelen en dienstbaar maken aan de samenleving. Dienstbaarheid jegens elkaar is de grondslag van alle broederschap.

‘Door te geven, ontvangen wij.’
(Bijbel)