Doelen

Welzijn
Een bijdrage leveren aan het leven en welzijn van individuele mensen en aan een vernieuwende wereld.

Veilige omgeving
Een veilige omgeving creëren, waarbinnen de cursist zich veilig voelt en zich kwetsbaar durft op te stellen; een sfeer van geborgenheid waarin cursisten zichzelf en elkaar verheffen.

Inzicht
Inzicht verschaffen in de ware aard van een mens en zijn verschillende staten van bewustzijn; Inzicht in het eigen functioneren en dat van anderen, evenals in de diepere betekenis van lijden en tegenslag en hoe hiermee om te gaan.intuitie

Talenten
Het ontdekken van de eigen talenten, deze in praktijk brengen en dienstbaar maken aan de samenleving.

Integrale gezondheid
Versterken van de integrale gezondheid van de cursist op fysiek, sociaal, mentaal en spiritueel niveau; harmonie en rust creëren op alle niveaus van het bestaan, in denken, voelen, spreken en handelen; evenwicht tussen hoofd en hart.

Innerlijk fundament
Een innerlijk fundament scheppen op basis waarvan (zelf)vertrouwen, veerkracht, weerbaarheid en autheticiteit van de cursist worden vergroot.

Verbinding
Door de uiterlijke vorm van de fenomenen heen leren kijken en de eenheid in de verscheidenheid ontdekken, waardoor de afgescheidenheid van ons als individu wordt opgeheven en de verbinding met de ander en met de schepping als geheel wordt hersteld.

Hogere delen van de geest
Wegen tonen waarmee toegang kan worden verkregen tot de hogere delen van de geest voorbij het denken, in de vorm van intuïtie, inspiratie en bevrijding.

Existentiele vragen
Antwoord verkrijgen op existentiële vragen als: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat is de wereld?’, en ‘Wat is de bestemming van mijn leven?’.

Lesmateriaal
De kennis en wijsheid vanuit oude en nieuwe geschriften, die nodig zijn om het bovenstaande toegankelijk te maken voor een ieder, ongeacht opleidingsniveau. Het accent ligt niet zozeer op leren, maar op afleren; niet op nog meer kennis, maar op inzicht, wijsheid en liefde.