Leergangen

Het curriculum dat de SPFZ aanbiedt bestaat uit de volgende twee onderdelen:

I.     Reis naar Bewustzijn en Innerlijke Kracht

II.    Wegen naar hoger bewustzijn

I. Reis naar Bewustzijn en Innerlijke Kracht

De ´Reis naar Bewustzijn en Innerlijke Kracht´ beschrijft de reis vanuit de wereld van de diversiteit waarin wij leven naar een leven van Eenheid; een leven waarin wij in staat zijn om in harmonie en vrede het doel van ons bestaan te leven. Naast het volgen van het cursusprogramma als geheel is het ook mogelijk om afzonderlijke modules te volgen. De totale duur van het standaard lesprogramma is 9 jaar. Voor iedere module worden een of meerdere boeken aanbevolen voor zelfstudie. De opeenvolgende modules zijn:

ModuleTitelLooptijd (Jaar)
1Inleiding Oosterse Filosofie1
2Stilte en meditatie0,4
3Studie naar Waarheid0,6
4Zelfonderzoek1
5Kosmische Wetten2
6De wijsheid van de Upanishads2
7De leringen van Herakleitos1
8Baghavad Gîtâ1

II. Wegen naar Hoger Bewustzijn

Na het voltooien van de cursus ‘Reis naar Bewustzijn en Innerlijke Kracht’ bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan aantal masterclassen welke de SPFZ organiseert onder de titel ‘Wegen naar Hoger Bewustzijn’. Tevens bestaat de mogelijkheid om losse modules te volgen, wanneer sprake is van voldoende voorkennis. In deze cyclus wordt een groot beroep gedaan op zelfstudie en het tijdens de les uitwisselen van de verkregen inzichten gedurende de daaraan voorafgaande week.’ De totale duur van dit lesprogramma bedraagt 4 jaar.

ModuleTitelLooptijd (jaar)
1Raja Yoga; 'Het achtledige pad van Patanjali'1
2Bhakti yoga: Srimad Bhagavatam1
3Yoga Vashista1
4Advaita Vedanta1