Retraite ‘De mens, meester van zijn lot’

Heb je het gevoel dat je steeds minder grip op jouw leven hebt? Ben je op zoek naar een steviger fundament onder je bestaan? Dan biedt deze zomerweek de gelegenheid om een aanzet te geven tot het herstel van dit fundament.

  • In hoeverre heeft een mens zeggenschap over de gebeurtenissen in zijn leven?
  • Zijn wij slechts speelbal van het toeval, karma of het lot? Is alles al voorbeschikt?
  • Beschikt de mens over een vrije wil en zo ja op welke manier kunnen wij koning(in) worden in ons eigen leven?

Dit zijn vragen die tijdens deze SPFZ zomerweek aan de orde zullen komen. Hierbij zullen we ons laten inspireren door inzichten van de grote soefi-meester Inayat Khan.

Gezamenlijke studies zullen worden afgewisseld met meditatie, mantra-recitatie, lichte yoga-oefeningen en overheerlijke vegetarische maaltijden. Een stiltedag maakt deel uit van het programma.

De week is van 1 t/m 7 september en vindt plaats in het retraitecentrum Domaine St Antoine in Brognon, Noord-Frankrijk. Deelname aan de week kost €280. voor meer informatie over deze week kunt u bellen naar Peter Stoop (06-33041366). Aanmelding geschiedt diir te mailen naar spfz@zeelandnet.nl.

 

Ter overweging

Bied weerstand aan dat in jezelf wat weerstand biedt en word jezelf. (Krishna tegen Yuddhistira in de Mahabharata)