Stichting Filosofie en Meditatie

De Stichting Filosofie en Meditatie (SFM) uit Egmond aan den Hoef kan worden gezien als de moederorganisatie waaruit de Stichting voor Praktische Filosofie Zeeland is voortgekomen. Nadat de SFM gedurende een aantal jaren filosofielessen had verzorgd in het Padmacentrum, zijn de Middelburgse filosofieactiviteiten begin 2009 ondergebracht in een eigen stichting, de SPFZ. De centrale gedachte, die in belangrijke mate gestoeld is op de oude Vedische geschriften, is daarbij onveranderd gebleven.

Vanuit het samenwerkingsverband met de SFM maakt de SPFZ gebruik van het studie- en retraitecentrum van de SFM in Brognon, Noord-Frankrijk en kunnen cursisten deelnemen aan studieweken die aldaar worden georganiseerd.